BÖRJA TÄVLA

Är du intresserad av att börja tävla? Här hittar du all information kring hur det fungerar och vad vi förväntar oss av dig som tävlar för Huddinge Styrkelyftklubb.


För att få tävla i styrkelyft måste du vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Styrkelyftförbundet (SSF), vilket Huddinge Styrkelyftklubb är. Vi hjälper dig att lösa en tävlingslicens när det är dags för dig att börja tävla. Aktuella avgifter hittas här.

När du har tävlinglicens får du under året ställa upp på sanktionerade tävlingar anordnade av Svenska Styrkelyftförbundet eller anslutna föreningar under förutsättning att du uppfyller tävlingens kriterier. 


Om du inte redan är medlem, läs mer här om hur du blir medlem.

Generell information om att börja tävla i styrkelyft kan du hitta hos Svenska Styrkelyftförbundet.


Tävlingpolicy

För att få representera Huddinge Styrkelyftklubb (HSK) på tävling krävs att följande uppfylls.

 • Medlemsavgift för det kalenderår man avser att tävla ska vara betald.
 • Lyftaren skall ha genomfört antidopingutbildningen ”Ren vinnare” och mailat PDF-diplom som bevis på genomförande till info@huddingesk.se innan första tävling.
 • Licensavgift betalas av lyftaren och skall vara betald innan tävling. Se aktuella avgifter hos Svenska Styrkelyftförbundet. 
 • Tävlingsgenomgång skall genomföras med styrelsen eller av dem utsedd person innan första tävling.
 • Anmälan till tävling skall göras enligt information via e-post från tävlingsansvarige inför varje tävling.
 • Innan tävlingslicens löses ska den tävlande under minst 3 månader ha tränat i föreningen.
 • Minst en gång i månaden ska den tävlande genomföra träningspass på klubbtiderna (tisdagar 18-21 eller lördagar 9-12). Sjukdom och semester är giltiga skäl att missa enstaka pass. 
 • Vi kräver även att alla tävlande visar solidaritet, sportmannaskap och kamratskap mot medtävlande och träningskamrater för att bygga lagkänsla och gemenskap i träningslokalen och på tävlingspodiet. De tävlande förutsätts i största mån coacha varandra vid tävlingar.
 • Du bör bära överdragskläder med klubbens logga på tävling, vid prisutdelning på mästerskap är det obligatoriskt (låna av en klubbkamrat om du inte har skaffat egna ännu).

 • Som licensierad tävlande för HSK är du en viktig representant för såväl vår klubb som våra värderingar. Uppträd sportsligt och föredömligt både i och utanför klubbens lokaler.
 • I samband med hemmatävlingar ska den tävlande hjälpa till med iordningställande och undanplockade i möjligaste mån.
 • Den tävlande bör vara uppmärksam på doping och fusk, och hålla sig uppdaterad på HSK:s dopingpolicy.
 • Tävlingsavgift, resor och logi i samband med tävlingar betalas av den tävlande.
 • De tävlande ska hjälpa till i föreningen, om en medlem inte hjälper till under ett år men tävlar så får denne inte tävla under nästkommande år innan hen har gjort någonting för föreningen. Ex: En medlem hjälper inte till under 2023 men tävlar, medlemmen får då inte tävla under 2024 förrän hen hjälpt till i föreningen. Med hjälpa till menas att klova eller vara annan funktionär vid tävling, hjälpa klubben att arrangera ungdomsträningar eller andra aktiviteter osv. Att plocka undan efter egna tävlingar ska ses som självklart och räknas inte som ”hjälpa till" i detta sammanhang. Det är styrelsen som bedömer om åtagandet är fullgjort.
 • Böter som ges till föreningen i samband med tävling på grund av den tävlande ska betalas av den tävlande. Exempelvis för sena avbokningar eller andra regelbrott.
 • Kontakta tävlingsansvarig om datum för tävlingsgenomgång.


När du anmäler dig till tävling antas du ha accepterat dessa tävlingsregler.


Klubbens antidopingavtal hittar du här och gäller oavsett om du tävlar eller ej.